Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Stężycy - 15.00 / 19 listopad 2017r. - Wyspa Wisła
Zarezerwuj Nocleg

Bez kategorii

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Stężycy – 15.00 / 19 listopad 2017r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Stężycy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków TPS.
Zebranie odbędzie się w Niedzielę 19 listopada 2017r. o godzinie 15.00 (I termin),15:30 (II termin) w Wyspa Wisła.
Prosimy o punktualne przybycie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
3. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania finansowego Towarzystwa
6. Sprawy różne
7. Dyskusja i wolne wnioski